Bazénová chemie

Měření a nastavení pH vody v bazénu

Správné nastavení hodnoty pH vody je důležitou podmínkou jak pro optimální působení přípravků na úpravu vody PROPOOL®, tak pro vytvoření příjemných podmínek pro koupání. Optimální hodnota pH bazénové vody se pohybuje v rozmezí 6,8–7,6. Hodnota pH vody vyšší než 7,6 způsobuje ve vodě minerální zákaly, může dojít k ucpání filtrace, snižuje se účinnost dezinfekce a dochází k dráždění očí a kůže.

Hodnota pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev, podráždění očí a kůže. Aktuální hodnotu pH změříme bazénovým minitesterem jednoduše tak, že jednu tabletku Red Phenol Rapid, dodávanou spolu s testerem, vhodíme do nádobky testeru a vzniklé zabarvení porovnáme s přiloženou stupnicí pH. V případě, že pH vody je vyšší než doporučená hodnota, snížíme pH vody přípravkem pH MINUS. Přidáním 80 g přípravku pH MINUS na každých 10 m3vody v bazénu se sníží hodnota pH přibližně o 0,1. V případě, že pH vody je nižší než doporučená hodnota, zvýšíme pH vody přípravkem pH PLUS. Přidáním 100 g přípravku pH PLUS na každých 10 m3 vody v bazénu se zvýší pH přibližně o 0,1.

Průběžná péče o vodu

Základní podmínkou pro zajištění čisté vody v bazénu je správná dezinfekce vody. Za tímto účelem je nutné neustále udržovat koncentraci chloru v bazénové vodě v rozmezí 0,3–0,5 mg/l. Zjišťování koncentrace chloru provádíme bazénovým minitesterem, v tomto případě používáme k měření tabletky DPD No 1 a výsledné zabarvení srovnáváme s přiloženou stupnicí koncentrace Cl.

Na počátku sezony nebo po napuštění vody do bazénu je vhodné přidat nejprve přípravekChlor start, obsahující rychlorozpustný chlor, který zajistí v bazénu dostatečnou koncentraci chloru ještě předtím, než začnou plně působit přípravky pro dlouhodobou dezinfekci. Pro dlouhodobé zajištění správné koncentrace chloru je vhodné používat pomalurozpustné tablety, které se po přidání do skimmeru nebo plováku postupně rozpouštějí.

Dříve oblíbené Chlorové tablety jsou v poslední době nahrazovány vícefunkčními tabletami. Velmi populární jsou zejména KOMBI tablety, které kromě dezinfekce zabezpečují také základní ochranu proti výskytu řas a obsahují vločkovač k odstranění zákalu vody, dále pak MULTI tablety 5v1, které kromě toho ještě navíc zajišťují stabilizaci pH a projasnění vody. Chlorové a KOMBI tablety jsou dodávány ve dvou základních velikostech – pro menší bazény do 5–10 m3 je vhodné používat 20g tablety MINI, pro větší bazény jsou určeny 200g tablety MAXI.

Péče o vodu po ukončení sezony

Pokud se po ukončení sezony rozhodneme ponechat vodu v bazénu i v zimním období, odpustíme vodu pod skimmer a zpětné trysky a do vody přidáme
přípravek Zazimovač, který brání růstu řas a vzniku zákalu v zimním období. Přípravek však nezabrání zamrznutí vody v bazénu, k ochraně před poškozením stěn je vhodné použít speciální ledové polštáře nebo polystyrénové desky.

Řešení problémů

Výskyt řas

Přítomnost řas v bazénu je velmi nežádoucí, protože mohou způsobovat zelené, hnědé nebo nažloutlé zabarvení bazénové vody, kluzké a mazlavé dno a stěny bazénů a nepříjemný zápach vody. Základní ochranu proti výskytu řas zajišťují algicidní složky obsažené v KOMBI tabletách nebo MULTI tabletách 5v1při vyšším výskytu řas je účelné používat ještě přípravek Odstraňovač řas (doporučené dávkování: 150–200 ml za týden na každých 10 m3vody).

Zákal vody

Při výskytu zákalu vody v bazénu se nejprve pokusíme zjistit jeho příčinu. Například při vysokém pH může docházet k vysrážení mikroskopických částeček
anorganických látek – v tomto případě může pomoci úprava pH vody. Další zákaly mohou vznikat v důsledku rozptýlení jemných mechanických nečistot nebo
organických sloučenin – v takovém případě se doporučuje použití přípravku Vločkovač tekutý, který způsobuje shluknutí nečistot ve formě vloček. Ty se pak snáze zachycují na fi ltru nebo klesají ke dnu bazénu, odkud se mohou odstranit vysavačem nečistot. Před použitím tohoto přípravku je nutné snížit pH vody na hodnotu 6,5–6,8. Doporučené dávkování je 10–50 ml na 10 m3 vody. Pro prevenci vzniku zákalů a jejich odstraňování je možné použít i pevný vločkovač,  nejvhodněji ve formě polštářků pod názvem Vločkovač kartuše, které se vkládají do skimmeru nebo plováku.

Zakalená a zapáchající voda, obsahující řasy

V případě silného znečištění vody v bazénu, např. v důsledku vysoké teploty, vysokého počtu koupajících, bouřkového počasí apod., používáme pro rychlé
vyčištění vody přípravek Chlor šok. Po použití tohoto přípravku dochází v bazénu k šokovému zvýšení koncentrace chloru, který hubí přítomné řasy a bakterie,
a po přidání přípravku Vločkovač tekutý se fi ltrací dosáhne vyčištění vody. Po dobu působení přípravku Chlor šok není možné bazén používat ke koupání. Doporučené dávkování je 90 g přípravku Chlor šok na 10 m3 vody v bazénu, podle míry znečištění je možné tuto dávku snížit nebo zvýšit.

Usazeniny na stěnách bazénu, minerální zákaly

Pro zabránění vzniku minerálních zákalů a usazenin na stěnách bazénu je vhodné přidávat do vody přípravek Stabilizátor tvrdosti, který na sebe váže ionty minerálů, ty pak zůstávají v rozpustné podobě a nevylučují se. Pro odstranění usazenin na stěnách bazénu obsahujících mastnoty a jiné organické nečistoty je pak vhodné používat přípravek Gelový čistič.